Φύση

Δάσος Δαδιάς: Το βασίλειο των αρπακτικών πουλιών

Mountain

Το Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου βρίσκεται στο Νομό Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης, αλλά και μία από τις πληρέστερα διαχειριζόμενες περιοχές της χώρας.

Η περιοχή του Δάσους Δαδιάς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μεσογειακού οικοσυστήματος το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα από αιώνες ήπιας συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από ώριμα δάση μαύρης και τραχείας πεύκης καθώς και από δάση βελανιδιάς. Η πλούσια δασική κάλυψη διακόπτεται συχνά από ξέφωτα, μικρά βοσκοτόπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Το πλούσιο μωσαϊκό τοπίων που προκύπτει από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αποτελεί τον ιδανικό βιότοπο για τη διαβίωση των αρπακτικών πουλιών:

Στην περιοχή φιλοξενούνται τα 36 από τα 38 είδη αρπακτικών πουλιών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων πολλά σπάνια είδη, όπως ο βασιλαετός (Aquila heliaca) και ο κραυγαετός (Aquila pomarina).

Είναι από τις μοναδικές περιοχές της Ευρώπης στην οποία συμβιώνουν τόσα διαφορετικά είδη αρπακτικών πουλιών και η μοναδική όπου ταυτόχρονα απαντώνται τα τρία από τα τέσσερα διαφορετικά είδη γυπών (μαυρόγυπας, όρνιο, ασπροπάρης) της Ευρώπης.

Από όλα τα είδη που φιλοξενούνται στο δάσος, ξεχωρίζει ο μαυρόγυπας (Aegypius monachus) ο οποίος αποτελεί και το είδος «σημαία» της περιοχής. Ο μαυρόγυπας διατηρεί στη Δαδιά την μοναδική αναπαραγωγική αποικία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και μία από τις τελευταίες στην Ευρώπη∙  στη Δαδιά αριθμεί 90-100 άτομα, μεταξύ των οποίων 20-22 αναπαραγωγικά ζευγάρια.

Η περιοχή του Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, το υψόμετρό της οποίας κυμαίνεται μεταξύ 10 και 650 μέτρων, είναι από το 1980 προστατευόμενη με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης(ΚΥΑ).
Πλέον συμπεριλαμβάνεται στον  ελληνικό κατάλογο NATURA 2000, ενώ αποτελεί μία από τις 27 προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες έχει ιδρυθεί φορέας διαχείρισης. Με την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, η περιοχή θα χαρακτηρισθεί Εθνικό Πάρκο.

Η συνολική έκταση της περιοχής που έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 είναι 43.000 εκτάρια, στα οποία, σύμφωνα με την ΚΥΑ του 1980, περιλαμβάνονται δύο πυρήνες αυστηράς προστασίας (7.290 εκτάρια). Το δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου περιβάλλει δύο δήμους (Σουφλί, Τυχερό), οι οποίοι φιλοξενούν 11.000 κατοίκους, με κύρια απασχόληση την κτηνοτροφία, την γεωργία, την υλοτομία και τον οικοτουρισμό.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ