ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Neuron M-Test, μοριακή ανάλυση φαρμάκων στις ψυχικές διαταραχές

src inspirized
Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί μπροστά στην κατάθλιψη, στο φόβο ή ακόμα και τον πανικό; Και πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτό.

Μια νέα εξέταση έρχεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες τόσο στους ειδικούς, όσο και στον άμεσα ενδιαφερόμενο.

Το Neuron M-Test είναι μία ανάλυση που ελέγχει τις ουσίες που λειτουργούν ως φάρμακα και μας ενημερώνει ποιες θα πρέπει να προσέξουμε, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον τρόπο που δρα η ουσία αυτή στο δικό μας οργανισμό.

«Μια πολύτιμη μελέτη με τεράστιο όφελος, που προσανατολίζει και απαντά στο βασικό ερώτημα ως προς το αν υπάρχουν κάποια φάρμακα που θα πρέπει να προτιμηθούν ή να αποφευχθούν»

μας εξηγεί ο Δρ. Δημήτρης Παναγόπουλος, μοριακός βιολόγος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μόνο 1 στα 10 άτομα με ψυχικές διαταραχές λαμβάνει τη θεραπεία που είναι κατάλληλη για αυτόν. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει για να έχουμε πλέον εξατομικευμένη αντιμετώπιση.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Ερευνών Βιολογικών Επιστημών Green Biotech Hellas στο τηλέφωνο: 210 9634829 ή στην ιστοσελίδα: greenbiotech.gr


Για τους ειδικούς:

Το Neuron M-Test είναι η μοριακή ανάλυση βιοδεικτών της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής των δραστικών ουσιών του νευρικού συστήματος. Σκοπός της ανάλυσης είναι η εξατομίκευση της θεραπείας, ώστε ο γιατρός να επιτυγχάνει τη φυσιολογική έως τη μέγιστη δράση του φαρμάκου.  Αυτό επιτυγχάνεται με το  να καταδείξει η ανάλυση αυτή αν το εξεταζόμενο άτομο εντάσσεται στο γενικό πληθυσμό και συνεπώς ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις γενικές οδηγίες χρήσης του κάθε φαρμάκου ή ισχύει κάτι πιο ειδικό (www.pharmgkb.org & www.drugbank.ca).

Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν βιοδείκτες που διαφοροποιούν ποιοτικά το δείγμα σε σχέση με τις κλινικές μελέτες ως προς φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των δραστικών ουσιών, σε βαθμό ικανό ώστε να θεωρηθεί κάποια ουσία ακατάλληλη ή καταλληλότερη ως προς τις υπόλοιπες για τις αντίστοιχες ενδείξεις. Η ποσοτική συσχέτιση ως προς το φάσμα δοσολογίας των φαρμάκων μέσω του μεταβολικού τύπου του δείγματος δεν αποτελεί στόχο της μελέτης αυτής.

Το Neuron M-Test διενεργείται με χρήση μεθόδων Μοριακής Βιολογίας όπως οι εξής: DNA-RNA-Protein Purification, PCR, Sequencing, Micro-Arrays Analysis και Neuroinformatics Analysis.

Οι δραστικές ουσίες που μελετώνται είναι οι εξής: Αγομελατίνη, Αλοπεριδόλη, Αμιτρυπτυλίνη, Αριπιπραζόλη, Ασεναπίνη, Βενλαφαξίνη, Βουπροπιόνη, Βουσπιρόνη, Δουλοξετίνη, Εσιταλοπράμη, Ζιπραζιδόνη, Κλοζαπίνη, Κουετιαπίνη, Μιρταζαπίνη, Μοκλοβεμίδη, Ολανζαπίνη, Παροξετίνη, Ρισπεριδόνη, Σερτινδόλη, Σερτραλίνη, Σιταλοπράμη, Φλουβοξαμίνη, Φλουοξετίνη και Χλωριμιπραμίνη.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ