ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Neuron M-Test, μελέτη φαρμάκων στις ψυχικές διαταραχές

src inspirized
Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί μπροστά στην κατάθλιψη, στο φόβο ή ακόμα και τον πανικό; Και πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτό.

Μια νέα έρευνα έρχεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες τόσο στους ειδικούς, όσο και στον άμεσα ενδιαφερόμενο.

Το Neuron M-Test μας δείχνει τι θα πρέπει να προσέξουμε στη θεραπεία, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον τρόπο που δρα η κάθε ουσία στο δικό μας οργανισμό. Η έρευνα παρουσιάστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Νοέμβριο στο συνέδριο ψυχοσωματικής ιατρικής αποσπώντας τις θετικότατες κριτικές των καθηγητών ψυχιατρικής του Παν/μίου Αθηνών αλλά και των άλλων ειδικοτήτων (www.psychosomaticmed.com).

«Μια πολύτιμη μελέτη με τεράστιο όφελος, που προσανατολίζει και απαντά στο βασικό ερώτημα ως προς το αν υπάρχουν κάποια φάρμακα που θα πρέπει να προτιμηθούν ή να αποφευχθούν»

μας εξηγεί ο Δρ. Δημήτρης Παναγόπουλος, μοριακός βιολόγος, επικεφαλής της Υπηρεσίας Μοριακού Ελέγχου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μόνο 1 στα 10 άτομα με ψυχικές διαταραχές λαμβάνει τη θεραπεία που είναι κατάλληλη για αυτόν. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει για να έχουμε πλέον εξατομικευμένη αντιμετώπιση.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Κέντρο Ερευνών Βιολογικών Επιστημών Green Biotech Hellas (www.greenbiotech.gr). 


Για τους ειδικούς:

Η νέα αυτή ανάλυση παρουσιάστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Νοέμβριο στο συνέδριο ψυχοσωματικής ιατρικής αποσπώντας τις θετικότατες κριτικές των καθηγητών ψυχιατρικής του Παν/μίου Αθηνών αλλά και των άλλων ειδικοτήτων (www.psychosomaticmed.com).

Το Neuron M-Test είναι η μοριακή ανάλυση βιοδεικτών της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής των δραστικών ουσιών του νευρικού συστήματος. Σκοπός της ανάλυσης είναι η εξατομίκευση της θεραπείας, ώστε ο γιατρός να επιτυγχάνει τη φυσιολογική έως τη μέγιστη δράση του φαρμάκου.  Αυτό επιτυγχάνεται με το  να καταδείξει η ανάλυση αυτή αν το εξεταζόμενο άτομο εντάσσεται στο γενικό πληθυσμό και συνεπώς ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις γενικές οδηγίες χρήσης του κάθε φαρμάκου ή ισχύει κάτι πιο ειδικό (www.pharmgkb.org & www.drugbank.ca).

Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν βιοδείκτες που διαφοροποιούν ποιοτικά το δείγμα σε σχέση με τις κλινικές μελέτες ως προς φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των δραστικών ουσιών, σε βαθμό ικανό ώστε να θεωρηθεί κάποια ουσία ακατάλληλη ή καταλληλότερη ως προς τις υπόλοιπες για τις αντίστοιχες ενδείξεις. Η ποσοτική συσχέτιση ως προς το φάσμα δοσολογίας των φαρμάκων μέσω του μεταβολικού τύπου του δείγματος δεν αποτελεί στόχο της μελέτης αυτής.

Το Neuron M-Test διενεργείται με χρήση μεθόδων Μοριακής Βιολογίας όπως οι εξής: DNA-RNA-Protein Purification, PCR, NG Sequencing, Micro-Arrays Analysis, HPLC, MS, GE, PPi και Neuroinformatics Analysis.

Οι δραστικές ουσίες που μελετώνται είναι οι εξής: Αγομελατίνη, Αλοπεριδόλη, Αμιτρυπτυλίνη, Αριπιπραζόλη, Ασεναπίνη, Βενλαφαξίνη, Βουπροπιόνη, Βουσπιρόνη, Δουλοξετίνη, Εσιταλοπράμη, Ζιπραζιδόνη, Κλοζαπίνη, Κουετιαπίνη, Μιρταζαπίνη, Μοκλοβεμίδη, Ολανζαπίνη, Παροξετίνη, Ρισπεριδόνη, Σερτινδόλη, Σερτραλίνη, Σιταλοπράμη, Φλουβοξαμίνη, Φλουοξετίνη και Χλωριμιπραμίνη.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ