ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Νέα μέθοδος για drug & alcohol test από την ARTION D&A

src GBH
Μια νέα επιστημονική μέθοδος για τον έλεγχο χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλης (drug & alcohol test) παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο φόρουμ Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας από την ARTION D&A, αποσπώντας τις θετικότερες κριτικές της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και των εμπειρογνωμόνων των Παγκόσμιων Οργανισμών Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η νέα μέθοδος drug & alcohol test επιτρέπει την ανίχνευση περισσότερων από 30 ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλης υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει οπουδήποτε καθιστώντας τη διαδικασία απλή και πλήρως απροειδοποίητη, αλλά και αδιάβλητη δεδομένου ότι τα δείγματα ελέγχονται και ως προς τους δότες τους.

Η μέθοδος drug & alcohol test σχεδιάστηκε και τελειοποιήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια από το τμήμα έρευνας της ARTION D&A σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια και οργανισμούς. Έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία τα απαιτούμενα προγράμματα πιλοτικής εφαρμογής και ήδη ακολουθείται στην πράξη από πλήθος ελληνικών και ξένων εταιριών.
Με την επαναστατική αυτή μέθοδο είναι εφικτή η ανίχνευση της συχνότητας και ποσότητας χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλης με σκοπό να μπει ο εξεταζόμενος σε μία από τις κατηγορίες: μη χρήστης, περιστασιακός χρήστης, μέσος χρήστης ή συχνός χρήστης.
Ταυτόχρονα γίνεται μοριακή ανίχνευση βιοδεικτών ώστε να είναι απόλυτα βέβαιο πως κάθε δείγμα έχει ληφθεί από διαφορετικό δότη και κανείς δεν έχει δώσει δείγμα για κάποιον άλλο. Για τους λόγους αυτούς η μέθοδος αυτή προτείνεται παγκόσμια για τον τυχαίο έλεγχο των εργαζόμενων, ώστε αυτός να δίνει τη συνολική και ξεκάθαρη εικόνα του εξεταζόμενου.
 
Η μέθοδος drug & alcohol test της ARTION D&A ανιχνεύει τα ναρκωτικά και την αλκοόλη σε δείγμα τρίχας (κεφαλής ή άλλων σημείων) από ώρες μετά τη χρήση τους και μπορεί να μας πάει πίσω έως και 90 ημέρες για να μας δείξει αν ο εξεταζόμενος έχει κάνει και άλλες φορές χρήση της  ίδιας ή άλλης ουσίας (συχνότητα και ποσότητα χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλης), ώστε να μας δίνει τη συνολική και ξεκάθαρη εικόνα του εξεταζόμενου.

Για το λόγο αυτό θεωρείται παγκοσμίως «ο χρυσός κανόνας» για τον τυχαίο έλεγχο των εργαζόμενων, όπου μας ενδιαφέρει η συνολική εικόνα του εξεταζόμενου και όχι μία τυχαία στιγμή.

Η μοριακή ανίχνευση βιοδεικτών επίσης διασφαλίζει πως κάθε δείγμα έχει ληφθεί από διαφορετικό δότη και κανείς δεν έχει δώσει δείγμα για κάποιον άλλο.
Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει οπουδήποτε και δεν μπορεί να ξεγελαστεί από διάφορα χημικά ή συμπεριφορικά τρικ, σε αντίθεση με τα δείγματα ούρων ή σάλιου που είναι ευάλωτα. Ο χρόνος λήψης των δειγμάτων τρίχας μπορεί να εντοπιστεί με τη μοριακή ανίχνευση βιοδεικτών και έτσι η μέθοδος δε μπορεί να ξεγελαστεί πχ από τρίχες που έχουν κοπεί σε κάποια άλλη στιγμή.
 
Η μέθοδος drug & alcohol test της ARTION D&A περιλαμβάνει ανοσολογικές, χρωματογραφικές και μοριακές τεχνικές καθώς και τις επιβεβαιωτικές δοκιμές που είναι αναγκαίες (HPLC, MS, GE, C-MLT, NG-Sequencing, Micro-Arrays, PCR M/F, Elisa, , DNA-RNA-Protein Purification/EXTR, PPi Analysis, Immunoassays, M/N/F-Photoassays και Bioinformatics Analysis. Για το λόγο αυτό είναι απόλυτα αποδεκτή από όλα τα νομικά συστήματα παγκοσμίως.
Αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για τυχαίο έλεγχο σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, τον FDA, τον ΕΜΑ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το US DOT, τον Ευρωπαϊκό φορέα για τον έλεγχο Ναρκωτικών κλπ. 
Η ARTION D&A εφαρμόζει τη μέθοδο drug & alcohol test αρχικά στο χώρο της ναυτιλίας όσον αφορά τα πληρώματα των πλοίων, ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων όπως στις αεροπορικές εταιρίας, στις χερσαίες μεταφορές, στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης κα.  

Αναλυτικές πληροφορίας στην ιστοσελίδα:
http://www.artiondna.com/

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ