Ανατολική θεραπεία Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Ανατολικές θεραπείες

Ο βελονισμός είναι μία κινέζικη θεραπευτική μέθοδος βασισμένη στην παράδοση. Κύριο εργαλείο του βελονισμού είναι η χρήση των βελόνων που χρησιμοποιούνται για να διεγείρουν τα σημεία ενέργειας του ανθρώπινου οργανισμού.