src baltimoresun Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Προώθηση της καινοτομίας

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας στην ΕΕ με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση του αντικτύπου της στην οικονομία, τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ερευνητών και τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για τους φορολογουμένους. Το διάστημα 2007-2013 η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 143 εκατ. ευρώ.

src EE Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ενεργειακή υποδομή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτεραιότητές της για τις δύο επόμενες δεκαετίες στον τομέα της ενεργειακής υποδομής, με στόχο να προσαρμόσει τα δίκτυα στον εικοστό πρώτο αιώνα. Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή καθορίζει ενωσιακούς διαδρόμους προτεραιότητας για τη μεταφορά ηλεκτρισμού, αερίου και πετρελαίου. Αυτός ο χάρτης προτεραιοτήτων θα χρησιμεύσει ως βάση για τη χορήγηση αδειών.

src EE Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο μικροσκόπιο

Οι περισσότερες ιστοσελίδες πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών στν ΕΕ τηρούν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, ενώ το 60% των ιστοσελίδων πώλησης εισιτηρίων την παραβαίνουν. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής, η στενή παρακολούθηση των ιστοσελίδων πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών οδήγησε στη συμμόρφωση των περισσοτέρων.

src astrobiology Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Η Εγκυκλοπαίδεια των μικροβίων

Αν και όλο και περισσότερα μικρόβια αποκαλύπτουν σταδιακά τα γενετικά μυστικά τους (έχει αποκωδικοποιηθεί το γονιδίωμα περίπου 2.000 μικροβίων μέχρι σήμερα), δεν αποτελούν παρά την κορυφή του παγόβουνου. Τα μικρόβια μεσολαβούν και εμπλέκονται και στην παραμικρή βιολογική διαδικασία στον πλανήτη μας. Τα μικρόβια κυβερνούν τον κόσμο μας.

src EE Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης

Το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης, Galileo, θα τεθεί σε λειτουργία το 2014. Η EGNOS παρέχει ήδη υπηρεσίες σε διάφορους χρήστες, όπως οι γεωργοί και οι διασώστες. Η έκθεση για τα προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης διαπιστώνει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και ότι η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

src EE Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Η Ευρώπη προσελκύει κορυφαίους ερευνητές για νέες ιδέες

Ένα αυτοκίνητο που ταξιδεύει χωρίς οδηγό από την Ιταλία στη Σαγκάη για να δοκιμαστεί η αυτόματη οδήγηση σε ακραίες συνθήκες, ηφαιστειακές εκρήξεις που παράγονται στο εργαστήριο για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της τέφρας με την ατμόσφαιρα, αυτά είναι μερικά μόνο από τα 1.000 καινοτόμα ερευνητικά σχέδια που έχει χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

src ndsu Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Λιγότερη γραφειοκρατία για τη χρηματοδότηση της έρευνας

Νέοι κανόνες εφαρμογής και νέες λογιστικές μέθοδοι για τη χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ για τα σχέδιά τους δεν είναι πάντα οι ίδιες και επιπλέον είναι αδικαιολόγητα περίπλοκες. Παραπονούνται επίσης για τις μικρές προθεσμίες που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν.

src filetransit Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις
Αποτελεσματικότητα της επιτήρησης των ευρωπαϊκών θαλασσών

Σε χάρτη πορείας, η Επιτροπή περιγράφει τον τρόπο κατά τον οποίο θα συγκεντρώσει τις αρχές των κρατών μελών από όλους τους θαλάσσιους κλάδους, ώστε να γίνεται ανταλλαγή των δεδομένων θαλάσσιας επιτήρησης τα οποία έχουν στην κατοχή τους φορείς όπως οι αρχές παρακολούθησης της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος, πρόληψης της ρύπανσης, μεθοριακού ελέγχου, οι φορολογικές αρχές και αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου, καθώς και το ναυτικό.