HIV Υγεία
Υγεία
Πορεία και Εξέλιξη της Επιδημίας του AIDS

Στις αρχές του 21ου αιώνα το AIDS παραμένει μία ανοικτή πληγή για την ανθρωπότητα. Μία πληγή που δοκιμάζει τα υγειονομικά συστήματα των κρατών, τη συνοχή των κοινωνιών και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ταυτόχρονα μία πρόκληση για τη χάραξη πολιτικής Δημόσιας Υγείας σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης που σηματοδοτείται από νέες πολιτισμικές αξίες, νέους τρόπους επικοινωνίας και από την καθοριστική σημασία των μεταναστευτικών ρευμάτων. Το AIDS υπολογίζεται, σύμφωνα με στοιχεία του 2007, ότι είναι υπεύθυνο για 25 εκατομμύρια θανάτους.

src spacenasa Υγεία
Υγεία
Κινδύνους εγκυμονούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Τα κινητά τηλέφωνα και το ασύρματο Διαδίκτυο έχουν σίγουρα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Δεν είναι όμως και τόσο βέβαιο ότι μας έχουν κάνει και υγιέστερους. Σε έκθεση που θα παρουσιαστεί στις 7 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Frederique Ries εκφράζει τις ανησυχίες της για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν προληπτικά μέτρα όπως είναι ο καθορισμός ορίου έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά και η τοποθέτηση κεραιών κλπ σε συγκεκριμένη απόσταση από σχολεία και νοσοκομεία.

src adoption articles Υγεία
Υγεία
Παγκόσμια ημέρα υγείας, η αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας

Η ευρωπαία επίτροπος για θέματα υγείας, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, για να υπογραμμίσει τη σημασία της παγκόσμιας ημέρας υγείας, θα επισκεφθεί διάφορα κοινοτικά έργα που αφορούν την υγεία στην Κένυα στις 6 και 7 Απριλίου. Αυτά τα έργα προάγουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της υγείας και της εκπαίδευσης. Η βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και η διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι σημαντικοί στόχοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για τους πολίτες της όσο και για τον τομέα εξωτερικής συνεργασίας.

Dermatitis Υγεία
Υγεία
Προσπάθεια για παρασκευή συνθετικού αίματος

Επιστήμονες στη Μεγάλη Βρετανία διερευνούν τη δυνατότητα να παρασκευαστεί συνθετικά ανθρώπινο αίμα από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Τριετής δοκιμή, η οποία κατευθύνεται από την Εθνική Υπηρεσία Μεταγγίσεων Αίματος της Σκωτίας (Scottish National Blood Transfusion Service), επιδιώκει να εξασφαλίσει απεριόριστη προμήθεια αίματος για επείγουσες μεταγγίσεις. Το συνθετικό αυτό αίμα θα είναι απαλλαγμένο από επιμολύνσεις όπως η ανθρώπινη μορφή της ασθένειας των τρελών αγελάδων κ.α.

src bluffhead Υγεία
Υγεία
Τα δικαιώματά σας στην κοινωνική ασφάλιση

Σκέπτεστε να ζήσετε ή να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Ή απλά να πάτε διακοπές;Εάν ναι, θα πρέπει να ενημερωθείτε για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου πρόκειται να μεταβείτε, το οποίο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από αυτό που ήδη γνωρίζετε. Μπορεί να έχετε ερωτήματα για διάφορα θέματα, όπως: ποιος πληρώνει τον λογαριασμό του νοσοκομείου σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όταν βρίσκεστε σε διακοπές στο εξωτερικό; τι γίνεται με τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα εάν έχετε εργαστεί στο εξωτερικό;

Κατάθλιψη Υγεία
Υγεία
Ορμόνες για τις διαταραχές ταυτότητας φύλου στα παιδιά

Η διεθνής Εταιρεία Ενδοκρινολογίας εξέδωσε κάποιες οδηγίες για τη συμβολή της ενδοκρινολογίας στην αντιμετώπιση διαταραχών ταυτότητας φύλου σε παιδιά και εφήβους. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, που θεωρούνται αμφιλεγόμενες, συνιστάται σε εξαιρετικές περιπτώσεις η καθυστέρηση της εφηβείας με ειδική ορμονική αγωγή ώστε τα παιδιά να έχουν το χρόνο είτε να συμφιλιωθούν με το σώμα τους είτε να αποφασίσουν, όταν ενηλικιωθούν, αν τελικά θέλουν να προχωρήσουν σε αλλαγή φύλου. Οι διαταραχές ταυτότητας φύλου μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά προβλήματα.

src uknscn Υγεία
Υγεία
Τι είναι ο μυελός των οστών και τι η μεταμόσχευση;

Ο μυελός των οστών είναι ο ρευστός ιστός που βρίσκεται μέσα στα οστά και περιέχει αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, δηλαδή τις πρόδρομες μορφές των λευκών αιμοσφαιρίων, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων που κυκλοφορούν στο αίμα. Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα υπάρχουν σε μικρό ποσοστό και στο αίμα, ενώ αρκετά μεγάλος αριθμός τους ανευρίσκεται και στο αίμα του ομφαλίου λώρου. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο μυελός των οστών δεν έχει σχέση με τον νωταίο μυελό.

src GIs Υγεία
Υγεία
Εμβόλιο κατά του HPV ... τι να κάνω;

Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων θα πρέπει απαραιτήτως να συνδυασθεί με τον προληπτικό έλεγχο, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προστασία έναντι της νόσου. Μελέτες δείχνουν ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές με υψηλή ανοσογονικότητα και αποτελεσματικότητα.