src designed4more Ψυχολογία
Ψυχολογία
Το τίμημα των Γηρατειών

Έκθεση του 2009 για τη δημογραφική γήρανση: η ύφεση σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τη γήρανση του πληθυσμού. Τους τελευταίους μήνες οι χώρες της Ευρωπαίκής Ένωσης διοχέτευσαν δισεκατομμύρια ευρώ στις οικονομίες τους προκειμένου να σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να τονωθεί η ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι οι δαπάνες αυτές είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση της χειρότερης ύφεσης των τελευταίων δεκαετιών, αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ελλειμμάτων.

src burtonini Ψυχολογία
Ψυχολογία
Το τίμημα των Γηρατειών

Έκθεση του 2009 για τη δημογραφική γήρανση: η ύφεση σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τη γήρανση του πληθυσμού. Τους τελευταίους μήνες οι χώρες της ΕΕ διοχέτευσαν δισεκατομμύρια ευρώ στις οικονομίες τους προκειμένου να σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να τονωθεί η ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι οι δαπάνες αυτές είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση της χειρότερης ύφεσης των τελευταίων δεκαετιών, αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ελλειμμάτων.

src bluffhead Ψυχολογία
Ψυχολογία
Προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς οι τάσεις της τεχνολογίας διευκολύνουν τη χρήση και την κατάχρηση αυτών.Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σήμερα το πρωί, η Κα Viviane Reding, ευρωπαία Επίτροπος για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα και ότι η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε κάθε περίπτωση που τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν διασφαλίσουν.

NCL Ψυχολογία
Ψυχολογία
Το Άγχος στην Ψυχανάλυση

Άγχος είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα αναμονής επικείμενου κινδύνου, του οποίου η αιτία παραμένει ασυνείδητη. Ο Freud είχε αρχίσει νωρίς, από την αρχή της ψυχαναλυτικής του εργασίας, να ασχολείται με την εξήγηση του άγχους. Οι συστηματικές του προσπάθειες κατέληξαν σταδιακά σε δύο διαφορετικές θεωρίες για το άγχος, με τη δεύτερη να επεκτείνει και να θεμελιώνει βαθύτερα την πρώτη. Και στις δύο θεωρίες του Freud για το άγχος, θεμελιώδης ρόλος διαδραματίζεται από την απουσία εκφόρτισης, συμπεριλαμβανόμενης ακόμα και της ενστικτώδους ικανοποίησης.

src gregpalast Ψυχολογία
Ψυχολογία
Τέλος στις σύγχρονες μορφές δουλείας και στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δυο προτάσεις σχετικές με νέους κανόνες που θα ενδυναμώσουν την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών καθώς και της πορνογραφίας. Οι νέες αυτές προτάσεις αντικαθιστούν ήδη υφιστάμενη νομοθεσία που ισχύει αντίστοιχα από το 2002 και το 2004. Οι νέες προτάσεις εγγυώνται την ευθυγράμμιση με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρέχουν καλύτερη συνδρομή στα θύματα και προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις για τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εμπορίας ανθρώπων.

src artlebdev Ψυχολογία
Ψυχολογία
Νόμος για την ευθανασία στην Washington

Ασθενείς με λιγότερο από 6 μήνες προσδόκιμο χρόνο ζωής μπορούν πλέον στην πολιτεία Washington να ζητήσουν από να τους συνταγογραφηθεί θανατηφόρα φαρμακευτική αγωγή. Ο καινούργιος αυτός νόμος είναι βασισμένος πάνω σε παρόμοιο που είχε ψηφιστεί στο Oregon δέκα χρόνια πριν. Για την εφαρμογή του νέου νόμου απαιτείται ο ασθενής να είναι μόνιμος κάτοικος της πολιτείας, τουλάχιστον 18 ετών, διανοητικά ικανός για να λαμβάνει αποφάσεις και δύο γιατροί να βεβαιώσουν ότι του απομένουν 6 μήνες ή λιγότερο ζωής.

src kuffner Ψυχολογία
Ψυχολογία
Η ιατρική βοήθεια είναι σημαντική για τα θύματα βιασμού

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) δημοσιοποιούν σήμερα μία έκθεση που συνοψίζει την εμπειρία της οργάνωσης στην παροχή βοήθειας στα θύματα σεξουαλικής βίας. Με βάση τα προγράμματα της οργάνωσης στη Λιβερία, το Μπουρούντι, τη ΛΔ Κονγκό, τη Νότια Αφρική, την Κολομβία και άλλες χώρες οι ΓΧΣ εκφράζουν την ανάγκη για τη διαθεσιμότητα επείγουσας ιατρικής φροντίδας στα θύματα βιασμού.

src bluffhead Ψυχολογία
Ψυχολογία
Ισότητα των φύλων

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αξία της ΕΕ, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, η ΕΕ έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης, στην συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση των γυναικών.